Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. (Προεδρικό Διάταγμα 17.9.2018 – ΦΕΚ Δ΄391/3.10.2018)

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα 17.9.2018 (ΦΕΚ Δ΄391/3.10.2018) εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Δείτε την Ανακοίνωση 5.10.2018 “Διόρθωση χάρτη του ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου” του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin