Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών, για τη χορήγηση Πιστοποίησης Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας. (Αρ.πρωτ.Γ14/γ/οικ.1817/Φ-ΟΔ.ΑΣΦ./24.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)


Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αρ.πρωτ.Γ14/γ/οικ.1817/Φ-ΟΔ.ΑΣΦ./24.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ και στους παρακάτω συνδέσμους τα δύο συνημμένα της αρχεία :
1. Αίτηση
2. Για πιστοποίηση ΕΟΑ