Ανακοίνωση: Εξετάσεις για ελεγκτές δόμησης.

Συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή του Ν.4030/2011 και της ΥΑ 7492/2012 (ΦΕΚ Β΄252), το ΤΕΕ Πελοποννήσου έχει ορισθεί εξεταστικό κέντρο όπου θα διενεργούνται εξετάσεις υποψηφίων για απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης μέσω Η/Υ που έχει εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό σε ειδικό χώρο της υπηρεσίας.
Οι συμμετέχοντες στην εξεταστική διαδικασία του Τμήματος θα ειδοποιούνται από την Κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕ η οποία ορίζει και τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την εξέταση.
Οι εξεταζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο των εξετάσεων με τη χρήση των ενιαίων κωδικών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα συστήματα MyΤΕΕ, αμοιβών μηχανικών και διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων.
Ο εξεταζόμενος κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο πρέπει να έχει μαζί του, για την αποφυγή καθυστερήσεων, εκτός από δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητας ΤΕΕ, και τους κωδικούς πρόσβασης. Επίσης θα καταβάλει παράβολο 50 ευρώ + χαρτόσημο.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »