Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016) Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14.2.2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4420/4.10.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin