Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1185/2.10.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1185/2.10.2018 της ΑΑΔΕ εδώ