Εγχειρίδιο (Έκδοση 1η – Αύγουστος 2018) της ΑΑΔΕ με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα


Δείτε το Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ εδώ