Νέα Ψηφιακή Υπηρεσία «e-Διακηρύξεις» από το ΤΜΕΔΕ για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δήλωση 3.10.2018 του Προέδρου του Ταμείου

  • Πληροφορίες για τη νέα Ψηφιακή Υπηρεσία «e-Διακηρύξεις» του ΤΜΕΔΕ και η σχετική δήλωση 3.10.2018 του Προέδρου του Ταμείου εδώ
  • Εγχειρίδιο Χρήσης εδώ
  • Είσοδος στην εφαρμογή εδώ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin