Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/oικ.45697/1235/2.10.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/oικ.45697/1235/2.10.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin