Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιγράφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.102102/28.9.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)


Δείτε το Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.102102/28.9.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ