Τροποποίηση της αριθμ.ΠΟΛ1105/2017 (ΦΕΚ Β΄2426) απόφασης της Υφ. Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν.4469/2017”. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1181/27.9.2018 της Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4322/28.9.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1181/27.9.2018 της Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄4322/28.9.2018) εδώ