Παράταση έως 31.1.2019 της ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν.4530/2018 (Α΄59). (Εγκύκλιος-10 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/12490/28.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-10 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/12490/28.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin