Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4014/2011 (Α΄209) για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες Α΄ κατηγορίας της υπ. αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β΄2471) Υπουργικής Απόφασης. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.οικ.10502/14.6.2018 του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.οικ.10502/14.6.2018 του ΥΠΕΝ εδώ