Τμήματα ή Σχολές Μηχανικών των οποίων το δίπλωμα έχει αναγνωριστεί ως integrated master. (Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας)

Με Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας προβλέπεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στα παρακάτω Τμήματα ή Σχολές Μηχανικών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος ή Σχολής, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

α) Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Μηχανολόγων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

δ) Χημικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

ε) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

στ) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

ζ) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

η) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

α) Χημικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

ε) Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018).

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

δ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΦΕΚ Β΄3900/7.9.2018),

ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β΄3900/7.9.2018).

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

α) Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018).

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΦΕΚ Β΄204/1.2.2019),

δ) Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β΄204/1.2.2019).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Μηχανολόγων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

γ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

δ) Χημικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

ε) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

στ) Πολιτικών Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄388/13.2.2019).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018),

β) Μηχανολόγων Μηχανικών (ΦΕΚ Β΄3987/14.9.2018).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΦΕΚ Β΄3524/21.8.2018).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄204/1.2.2019).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »