Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-42 Αριθ.Πρωτ.1079314/12.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-42 Αριθ.Πρωτ.1079314/12.9.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin