Έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για πολυπρόσωπες ΙΚΕ – Ενημερωτικό υλικό για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). (Δελτίο Τύπου 13.9.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Δείτε το Δελτίο Τύπου 13.9.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 12.7.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αναφέρεται στην έναρξη λειτουργίας και παρουσιάζει συνοπτικά την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχείρησης, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin