Τροποποίηση της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β΄1445) “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΔΕΑΦ1128500ΕΞ2018/28.8.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3965/12.9.2018)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΔΕΑΦ1128500ΕΞ2018/28.8.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3965/12.9.2018) εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β΄1445) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »