Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν.4172/2013. (Απόφαση ΠΟΛ:1168/22.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3717/30.8.2018)


Δείτε την Απόφαση ΠΟΛ:1168/22.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3717/30.8.2018) εδώ