Οδηγίες σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για ορισμένες περιπτώσεις δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1169/22.8.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1169/22.8.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin