Αποδοχή γνωμοδότησης του ΝΣΚ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.55010/2989/22.8.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρωτ.55010/2989/22.8.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ και τη συνημμένη της υπ’ αριθμ. 232/2017 γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του ΝΣΚ εδώ