Τροποποίηση διατάξεων αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1148/27.7.2018 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3381/10.8.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1148/27.7.2018 της Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3381/10.8.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin