Έννοια των συμβάσεων παραχώρησης. (Τεχνική Οδηγία 1/2018 με Α.Π.4263/10.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Τεχνική Οδηγία 1/2018 με Α.Π.4263/10.8.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin