Τροποποιήσεις διατάξεων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1163/9.8.2018 της ΑΑΔΕ)


Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4559/2018 “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του Ν.4469/2017 “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄62/3.5.2017) και τέθηκαν σχετικές μεταβατικές διατάξεις.

Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/9.8.2018 της ΑΑΔΕ εδώ