Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις. (Άρθρο 52 του Ν.4559/2018 – ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018)

Δείτε το άρθρο 52 του Ν.4559/2018 “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” στη Σελίδα 9386 του ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin