Πρόσκληση (Αριθμ.Πρωτ.2803/3.8.2018) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Αρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016)

Δείτε την Πρόσκληση (Αριθμ.Πρωτ.2803/3.8.2018) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου εδώ και παρακάτω τα συνημμένα της.

1. Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα) εδώ

2. Την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin