Πρόσκληση (Αριθμ.Πρωτ.2803/3.8.2018) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Αρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016)


Δείτε την Πρόσκληση (Αριθμ.Πρωτ.2803/3.8.2018) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου εδώ και παρακάτω τα συνημμένα της.

1. Την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπόδειγμα) εδώ

2. Την Υπεύθυνη Δήλωση εδώ