Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018/1.8.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018/1.8.2018 της ΑΑΔΕ εδώ