Οδηγίες καταχώρησης περιοδικών επισκέψεων στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας. (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ)


Ένα νέο αρχείο οδηγιών σχετικά με την αναγγελία τεχνικού ασφαλείας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) στην ενότητα «Ενεργές Υπηρεσίες μέσω sepenet.gr».

Το αρχείο αφορά στην καταχώρηση περιοδικών επισκέψεων στην αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας και μπορείτε να το δείτε εδώ