Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. (Εγκύκλιος-31 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/304/23.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-31 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/304/23.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε την υπ’ αριθ.οικ.34124/2768 (ΦΕΚ2318/τ.Β΄/19-06-2018) Υπουργική Απόφαση εδώ