Ενέργειες, με προθεσμίες ανάλογα με το χαρακτηρισμό της έκτασης, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες. [Ανακοίνωση 18.7.2018 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)]

Δείτε την Ανακοίνωση 18.7.2018 του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin