Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα ταμεία μετά τις τροποποιήσεις (με το Ν.4549/2018) διατάξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. (Εγκύκλιος-30 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/302/18.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-30 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/302/18.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο 30/2017 εδώ

Δείτε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Τμήματος Θ΄ του Ν.4549/2018 (αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017) στις σελίδες 8623-8625 του ΦΕΚ εδώ

Δείτε το Ν.4469/2017 εδώ