Νόμος 4554/18.7.2018 “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄130/18.7.2018)

Δείτε το Νόμο 4554/18.7.2018 (ΦΕΚ Α΄130/18.7.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin