Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν.4447/2016 (Α΄241). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/25.6.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2818/16.7.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/25.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2818/16.7.2018) εδώ

Δείτε το ν.4447/2016 (Α΄241) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin