Επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ για αυτοαπασχολούμενους (Μηχανικούς, Δικηγόρους κλπ) του πρώην ΕΤΑΑ. (Δελτίο Τύπου 16.7.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Δημοσίευση της ΥΑ στο ΦΕΚ Β΄3003/25.7.2018)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 16.7.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ και τη συνημμένη του Δελτίου Υπουργική Απόφαση με Αριθ.Πρωτ.Φ.10043/3018/Δ18.153/13.7.2018 εδώ

Η παραπάνω Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3003/25.7.2018