Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Διευκρινιστική επιστολή προς επαγγελματίες και Φορείς. (Ανακοίνωση 16.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Δείτε την Ανακοίνωση 16.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin