Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α 2216Β΄/14-6-2018). (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Δείτε την Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin