Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)


Δείτε την Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου εδώ