Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. (Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2672/6.7.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2672/6.7.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin