Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου απέστειλε, στον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και στον Υφυπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή αναφέρει :  ( Περισσότερα… )