Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε. για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. (Έκδοση 2η, Μάιος 2018)

Δείτε τον Οδηγό της ΜΟΔ Α.Ε. για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις (Έκδοση 2η, Μάιος 2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin