Περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.(Εγκύκλιος-29 Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977/29.6.2018 του ΕΦΚΑ που τροποποιεί την Εγκύκλιο-14 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404/8.3.2018)


Δείτε την Εγκύκλιο-29 Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977/29.6.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε την Εγκύκλιο-14 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404/8.3.2018 του ΕΦΚΑ εδώ