Καταχώρηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ του αριθμού λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε από εκκαθάριση ασφαλιστικής οφειλής του 2017. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin