Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς Α΄ Τάξης (άρθρο 147 του Ν.4548/2018). (Δελτίο Τύπου 27.6.2018 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 27.6.2018 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εδώ