Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου ζήτησε, από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και το Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Στράτο Σιμόπουλο, την άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων).
Η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στη σχετική επιστολή αναφέρει : ( Περισσότερα… )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin