Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ σε αιτήματα έγκρισης χωροθέτησης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.οικ.10798/25.6.2018 του ΥΠΕΝ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.οικ.10798/25.6.2018 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin