Τροποποίηση της ΥΑ 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 16974/758/20.3.2018. (Απόφαση Αριθμ.32126/1463/11.6.2018 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2404/25.6.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.32126/1463/11.6.2018 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄2404/25.6.2018) εδώ

Δείτε την ΥΑ 16974/758/20.3.2018 εδώ

Δείτε την ΥΑ 50067/28/2017 εδώ