Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών. (ΚΥΑ Αριθμ.63577/13.6.2018 – ΦΕΚ Β΄2380/21.6.2018)


Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.63577/13.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2380/21.6.2018) εδώ