Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφασης της Υφυπ. Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄62). (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 20.6.2018 του Υπουργείου Οικονομικών εδώ

Δείτε την ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφαση της Υφυπ. Οικονομικών εδώ

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »