Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφασης της Υφυπ. Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄62). (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018) εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 20.6.2018 του Υπουργείου Οικονομικών εδώ

Δείτε την ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφαση της Υφυπ. Οικονομικών εδώ