Στις 21.6.2018, 28.6.2018 και 5.7.2018 από τις 08:00 έως τις 14:00 η υποδοχή του κοινού από το τ. ΤΣΜΕΔΕ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την έκδοση Κάρτας Κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ)


Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ στην ιστοσελίδα του εδώ