Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων. (Απόφαση Αριθμ.ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2304/18.6.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/5.6.2018 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2304/18.6.2018) εδώ